Giới thiệu
Tin tức - sự kiện
Chủ trương-Chính sách
Các dân tộc thiểu số trong tỉnh
Lịch công tác
Thủ tục hành chính
Văn bản QPPL
Tin đọc nhiều nhất
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ BẢN SẮC VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA CÁC DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHAI THÁC CÓ HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN VÀ HỖ TRỢ THANH NIÊN
Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc
Tăng cường công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay
Xây dựng và triển khai chương trình, chính sách, đề án dân tộc giai đoạn 2011-2015
Tin tức mới
Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bình Phước lần II năm 2014
Cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước
Xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng dân tộc và miền núi.
Công tác tuyên truyền, vận động trong giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số hiện nay.

THỐNG NHẤT NHẬN THỨC, TƯ TƯỞNG VÀ HÀNH ĐỘNG TRONG TOÀN XÃ HỘI VỚI DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ - CÔNG NGHIỆP ĐỒNG PHÚ

Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước tổ chức Họp mặt kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc
Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc
Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần II/2014
Tin tức - sự kiện | Tin chuyên ngành | About Us
Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc
Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc
Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bình Phước lần II năm 2014
Xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng dân tộc và miền núi.
Giới thiệu | Cơ cấu tổ chức | Ban lãnh đạo
Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước
Chủ trương-Chính sách | Chủ trương chính sách | Kết quả đánh giá
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tin trong đồng bào dân tộc thiểu số
Kế hoạch tăng cường PCT UBND cho 62 huyện nghèo
20 Lý do nên xây dựng website
Các dân tộc thiểu số trong tỉnh
Danh sách các dân số trong tỉnh
Video Clips
Sự kiện
TỔNG KẾT CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BAN DÂN TỘC VỚI CÁC SỞ, BAN NGÀNH
QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2011/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
Kế hoạch tăng cường PCT UBND cho 62 huyện nghèo
Đầu tư thiết bị phục vụ quản lý nội dung thông tin phát thanh, truyền hình và báo điện tử
Đăng nhập
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Huy Hoàng
0909880016
Website liên kết
Thống kê truy cập